สาระการเรียนรู้อนุบาลฮ่องลี่
คู่มือ obeclms
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ
เอกสารสำหรับเพื่อครู
00. ปพ.5-2558
01. ปพ1. V.1 19.03.2555
01/1.ปพ.1ช่วงชั้นที่ 1และ2 ศึกษาต่อ (2552)
02. ปพ.1 - 10 สาระวิชา จำนวน 60คน (2552)
03. ปพ.1 - 09 สาระวิชา จำนวน 60 คน(2552)
04. รายงานผลการเรียน8วิชา/40(2552)
05.รายงานผลการเรียน8วิชา/60
06.รายงานผลการเรียน9วิชา/40
07.รายงานผลการเรียน10วิชา/50
08. แบบเก็บข้อมูลนักเรียน smis
09. แบบใบเบิกการศึกษาบุตร
10. แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
11.แบบใบลา
12.บทเรียนคอมพิวเตอร์
ลิงค์เช็คอีเมล์์
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร
แหล่งเรียนรู้
ทีวีไทย
ราคาน้ำมันวันนี้

เสียสละ มีน้ำใจ ใฝ่รู้ สู้งาน ประสานความร่วมมือ

ท่านเข้ามาลำดับที่ free hit counterผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วิสัยทัศน์  (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goal)
ปรัชญาและสีประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลอนุบาลฮ่องลี่
คณะกรรมการสถานศึกษา
เอกสารสำหรับครู/นักเรียน
แบบกรอกคะแนนส่งทะเบียน
นักเรียนส่งงาน
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
ตรวจผลสลากกินแบ่ง
สาระน่ารู้

ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล

พรบ.ที่คุณครูควรทราบ
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมภาพกิจกรรม โรงเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
" ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยมุทิตา '
ร้อยรัก รวมใจ สายใยมุทิตา นักเรียน
เอเซียน+วันแม่
รณรงค์ประชามติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 59
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้
พิธีไหว้ครู
ปัจฉิมนิเทศ.....นักเรียนชั้น ป.6
วันปัจฉิมนิเทศ 14 มีนาคม 2558
กิจกรรมต้อนรับ นายทองเดิน เผ่าดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
เปิดเฮือนเยือนฮ่องลี่ ปีการศึกษา 2558
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้
Big Clean อนุบาลฮ่องลี่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59
ส่งท้ายปีเก่า 58
กีฬาสี 58
กิจกรรมวันคริสมาส
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1-3
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมวันพ่อ
เที่ยวตลาดน้ำ....ไหว้พระทำบุญ
ชมเรือหลวง.....จักรีนฤเบศร์
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ทัศนศึกษาเชียงราย-ระยอง
e-Networks อนุบาลฮ่องลี่ (อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงราย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1
ถ.ฮ่องลี่ ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-716-115
พัฒนาโดย นายทวีศักดิ์  จิตต์สุวรรณ โทร 081-594-6059
E-mail ติดต่อ krupoat@hotmail.com