สาระการเรียนรู้อนุบาลฮ่องลี่
คู่มือ obeclms
คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
คู่มือครูพระราชทาน DLTV ภาคเรียนที่่ 1/2560
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/60
เอกสารสำหรับเพื่อครู
00. ปพ.5-2559
01. ปพ1. V.1 19.03.2555
01/1.ปพ.1ช่วงชั้นที่ 1และ2 ศึกษาต่อ (2552)
02. ปพ.1 - 10 สาระวิชา จำนวน 60คน (2552)
03. ปพ.1 - 09 สาระวิชา จำนวน 60 คน(2552)
04. รายงานผลการเรียน8วิชา/40(2552)
05.รายงานผลการเรียน8วิชา/60
06.รายงานผลการเรียน9วิชา/40
07.รายงานผลการเรียน10วิชา/50
08. แบบเก็บข้อมูลนักเรียน smis
09. แบบใบเบิกการศึกษาบุตร
10. แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
11.แบบใบลา
12.บทเรียนคอมพิวเตอร์
13.โปรแกรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ลิงค์เช็คอีเมล์์
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร
แหล่งเรียนรู้
ทีวีไทย
ราคาน้ำมันวันนี้

" สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ " สุด-สู-สัง-ละ-พะ-เตปัน-ยัง " ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา "

ท่านเข้ามาลำดับที่ HTML Hit Counters
page counterผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วิสัยทัศน์  (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goal)
ปรัชญาและสีประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลอนุบาลฮ่องลี่
คณะกรรมการสถานศึกษา
เอกสารสำหรับครู/นักเรียน
แบบกรอกคะแนนส่งทะเบียน
โปรแกรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
ตรวจผลสลากกินแบ่ง
สาระน่ารู้

ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล

พรบ.ที่คุณครูควรทราบ
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมภาพกิจกรรม โรงเรียน
พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
e-Networks อนุบาลฮ่องลี่ (อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่)
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงราย เขต 1
;
ถาม-ตอบปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1


โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1
ถ.ฮ่องลี่ ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-716-115
พัฒนาโดย นายทวีศักดิ์  จิตต์สุวรรณ โทร 081-594-6059
E-mail ติดต่อ krupoat@hotmail.com

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017