สาระการเรียนรู้อนุบาลฮ่องลี่
คู่มือ obeclms
คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
คู่มือครูพระราชทาน DLTV ภาคเรียนที่่ 1/2560
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/60
เอกสารสำหรับเพื่อครู
00. ปพ.5-2559
01. ปพ1. V.1 19.03.2555
01/1.ปพ.1ช่วงชั้นที่ 1และ2 ศึกษาต่อ (2552)
02. ปพ.1 - 10 สาระวิชา จำนวน 60คน (2552)
03. ปพ.1 - 09 สาระวิชา จำนวน 60 คน(2552)
04. รายงานผลการเรียน8วิชา/40(2552)
05.รายงานผลการเรียน8วิชา/60
06.รายงานผลการเรียน9วิชา/40
07.รายงานผลการเรียน10วิชา/50
08. แบบเก็บข้อมูลนักเรียน smis
09. แบบใบเบิกการศึกษาบุตร
10. แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
11.แบบใบลา
12.บทเรียนคอมพิวเตอร์
13.โปรแกรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ลิงค์เช็คอีเมล์์
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร
แหล่งเรียนรู้
ทีวีไทย
ราคาน้ำมันวันนี้

" สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ " สุด-สู-สัง-ละ-พะ-เตปัน-ยัง " ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา "

ท่านเข้ามาลำดับที่ HTML Hit Counters
page counterผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วิสัยทัศน์  (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goal)
ปรัชญาและสีประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลอนุบาลฮ่องลี่
คณะกรรมการสถานศึกษา
เอกสารสำหรับครู/นักเรียน
แบบกรอกคะแนนส่งทะเบียน
โปรแกรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
สาระน่ารู้

ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล

พรบ.ที่คุณครูควรทราบ
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมภาพกิจกรรม โรงเรียน
พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
e-Networks อนุบาลฮ่องลี่ (อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่)
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงราย เขต 1
;
ถาม-ตอบปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1
ถ.ฮ่องลี่ ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-716-115
พัฒนาโดย นายทวีศักดิ์  จิตต์สุวรรณ โทร 081-594-6059
E-mail ติดต่อ krupoat@hotmail.com